Dnia 26 kwietnia 2022 roku odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu Wiedzy Religijnej, pod hasłem „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”.

Celem wspomnianego konkursu jest przybliżanie uczniom sylwetek świętych, pokazanie im postaw godnych naśladowania a także kształtowanie wartości chrześcijańskich. Wskazanie, że świętość, jako nasze zadanie, jest możliwa i domaga się naszej realizacji w codzienności!

„Taki mały, taki duży – może świętym być…” – to słowa jednej z religijnych piosenek, którą bardzo dobrze znamy. Utwór, który nosi ze sobą dobrą nowinę! Świętość jest dla każdego. Każdy z nas jest wezwany przez Boga, by doświadczać Jego bliskości w swoim życiu – by być przyjacielem Boga. 

W poprzednich konkursach różni święci nam patronowali: i młodsi i starsi, i ci o większych gabarytach i ci szczuplejsi, ale każdy kochający Boga i bliźnich:  

 1. Święty Franciszek (2009 rok)
 2. Święty Jan Maria Vianney (2010 rok)
 3. Święta Elżbieta (2011 rok)
 4. Święty o. Pio (2012 rok)
 5. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (2013 r.)
 6. Święty Stanisław Kostka (2014 rok)
 7. Błogosławiona Maria Merkert (2015 rok)
 8. Święta Faustyna Kowalska (2016 rok)
 9. Święty Brat Albert Chmielowski (2017 rok)
 10. Święty Jan Bosko (2018 rok)
 11. Święty Maksymilian Maria Kolbe (2019 rok)
 12. Święty Jan Paweł II (2021 rok).

A obecnie – kardynał Stefan Wyszyński, ogłoszony błogosławionym w tamtym roku. 

Kardynał  Wyszyński żył w bardzo trudnych czasach historii naszej Ojczyzny – w czasach reżimu komunistycznego. Za realizowanie swojego powołania kapłańskiego, za swoją wierność chrześcijańskim wartościom był prześladowany. Jak sam wielokrotnie wskazywał tylko odkrywanie bliskości Boga i opieka Matki Bożej, pozwoliła mu przetrwać najgorsze momenty życia.   

            Przybyłych gości – drużyny i opiekunów powitała Pani Dyrektor Ewa Włos, która następnie życzyła wszystkim uczestnikom sukcesów w konkursie.

W tym roku udział  wzięły drużyny z trzech szkół podstawowych naszej gminy.

Po zakończonych  zmaganiach, spośród uczestników jury w składzie: przewodniczący ks. dyr.  Wydziału Katechetycznego w Kaliszu Jarosław Powąska, członkowie: br. Rafał Tański Proboszcz Parafii NPNMP w Wołczynie i Wiceburmistrz Wołczyna Bogusław Adaszyński, wyłoniło zwycięzców:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Szymonkowie

II miejsce Szkoła Podstawowa w Komorznie

III miejsce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołczynie. 

 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie, Lesaffre Polska S.A. i przez proboszcza parafii wołczyńskiej – brata Rafała Tańskiego.

 

            „Taki mały, taki duży – może świętym być…” Niech słowa tej piosenki przyświecają i nam w realizowaniu naszego powołania do świętości.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Wyrażamy nasze uznanie i dziękujemy za wasze starania w dziele wychowania młodego pokolenia-naszego pokolenia. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom. Mamy nadzieję, że za rok ponownie się spotkamy.

Pin It on Pinterest

Skip to content