W SPRAWIE PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych – angielskiego, niemieckiego, który odbędzie się od 30 marca do 1 kwietnia br.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie OKE we Wrocławiu (www.oke.wroc.pl) w następujących terminach:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne

 Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE we Wrocławiu– rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (j. polski – 120 minut, matematyka – 100 minut, j. nowożytne – 90 minut), zapisując swoje rozwiązania w dowolnej, czytelnej formie. Omówienie wyników odbędzie się na zasadach ustalonych z nauczycielem przedmiotu egzaminacyjnego.

Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do Internetu może zgłosić się do szkoły, w terminach przeprowadzania egzaminu próbnego, po arkusz w formie wydruku.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół
Ewa Włos