Dnia 24 listopada 2021 roku w auli Zespołu Szkół w Wołczynie odbyło się uroczyste Pasowanie na Świetlika. Program artystyczny przygotowały: Pani Magdalena Zagaja, Pani Magdalena Staszewska i Pani Ewelina Baran. Całą uroczystość poprowadziły uczennice: Weronika Wengel oraz Zuzanna Perdek. Po przywitaniu pierwszoklasistów dzieciom zostały przedstawione zadania, które należało pozytywnie zaliczyć, aby zostać członkiem Świetlicy Szkolnej. Uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą cech charakteryzujących prawdziwego świetlika, znajomością postaci z bajek oraz doskonale wykonali zadania sprawnościowe. Wszyscy bardzo chętnie brali udział w zabawach wykazując się przy tym dużą kreatywnością. Na koniec złożyli uroczyste ślubowanie po którym Pani Dyrektor Ewa Włos dokonała aktu pasowania na Świetlika, a Pani Kierownik Elżbieta Głuszko-Poterałowicz wręczyła upominki. Na dowód przyjęcia do świetlicowej społeczności dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy.

Pin It on Pinterest