do dokumentu  „Procedury organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”.

ZMIANY W ORGANIZACJI ZAJĘĆ  KLAS I – III od 18.01.2021 r.

 1. Podczas zajęć w szkole obowiązują zasady określone w  procedurach organizacji pracy w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie nauczania stacjonarnego.
 2. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.
 3. W celu ograniczenia do minimum kontaktów między klasami ustala się tymczasowy przydział sal lekcyjnych.

 Budynek B:

 • klasa 1 a   – sala nr 28
 • klasa 1 b  – sala nr 12
 • klasa 1 c – sala nr 19
 • klasa 2 a  – sala nr 9
 • klasa 2 b  –  sala nr 25
 • klasa 2 c  – sala nr 22

Budynek  A:

 • klasa 3 a  – sala nr 7
 • klasa 3 b  – sala nr 119
 • klasa 3 c   – sala nr 130
 1. Klasy wchodzą i wychodzą z budynków szkolnych wyznaczonymi wejściami.

Budynek A:

 • klasa 3 a – wejście boczne przy świetlicy
 • klasa 3 b –wejście główne
 • klasa 3 c – wejście boczne przy szatni

     Budynek B:

 • klasa 1 a   – wejście tylne
 • klasa 1 b  – wejście główne
 • klasa 1 c –  wejście tylne
 • klasa 2 a  – wejście tylne
 • klasa 2 b  –  wejście główne
 • klasa 2 c  –  wejście główne
 1. W czasie przerw każda klasa może przebywać na korytarzu w obrębie swojej sali. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uczeń przechodzi do innej sali zgodnie z planem lekcji lub korzysta z biblioteki.
 2. Uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym tylko po 4 i 5 lekcji. Wyznacza się następujące strefy przebywania:

Strefy przy budynku  A:

 • klasa 3 a – patio
 • klasa 3 b –teren przed wejściem głównym
 • klasa 3 c – teren przed wejściem  bocznym przy szatni

Strefy przy budynku B:

 • klasa 1 a   – teren z prawej  strony budynku (tył)
 • klasa 1 b  – teren z lewej  strony budynku (przód)
 • klasa 1 c –  teren z prawej  strony budynku (przód)
 • klasa 2 a  – teren z tyłu budynku
 • klasa 2 b  –  teren z lewej strony budynku (plac ewakuacyjny)
 • klasa 2 c  –  teren z przodu budynku
 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej/hali może przebywać tylko jedna klasa, w związku z tym ulega zmianie plan oraz miejsce zajęć:
  • klasy 3a, 3b,  3c – hala sportowa
  • klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, – sala gimnastyczna w budynku C
 2. Zmianie ulega również organizacja przerw obiadowych.
  1. klasy pierwsze – 11:25 – 11:40
  2. klasy drugie i trzecie – 12:25 – 12:40
 3. Na terenie szkoły w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. w świetlicy, w bibliotece, na świeżym powietrzu,  na korytarzach, w szatni istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Facebook
YouTube
Instagram