Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy 1LO

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia mają obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wołczynie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. VIII. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w w/w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem ucznia do szkoły. Osoby, które…

Continue Reading

Rekrutacja

UWAGA ZMIANY W HARMONOGRAMIE REKRUTACJI Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został…

Continue Reading
Facebook
YouTube
Instagram