W czerwcu bieżącego roku 11 uczniów naszego liceum przystąpiło do egzaminu Cambridge B2 First, który dzięki współpracy szkoły z British Council po raz pierwszy został przeprowadzony przez egzaminatorów zewnętrznych w formie ustnej i pisemnej w naszej szkole. Wszyscy kandydaci zdali egzamin bardzo dobrze uzyskując wymagany poziom B2, a troje z nich poziom wyżej C1, co zostało potwierdzone otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu biegłości językowej. Takiego samego sukcesu życzymy wszystkim uczniom, którzy aktualnie rozpoczęli lub kontynuują kurs przygotowujący do tego egzaminu w naszym liceum.
Facebook
YouTube
Instagram