Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Developing Entrepreneurial Skills While at School” w ramach programu Erasmus + za nami. Wreszcie poznaliśmy się osobiście i teraz kiedy zawiązały się wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami z sześciu krajów: Polski , Łotwy, Bułgarii, Włoch, Grecji i Hiszpanii łatwiej będzie realizować kolejne zadania i przygotowywać się do następnych spotkań.

Pierwszy meeting został zorganizowany przez szkołę koordynującą cały projekt w Rydze, na Łotwie. Uczestniczyli w nim uczniowie z klasy pierwszej LO: Amelia Felusiak, Natalia Adaszyńska, Lena Staszewska, Jakub Neugebauer i Bartosz Mormul oraz nauczyciele , koordynator projektu pani B. Tyszkowska oraz pani J. Broniszewska – Bator i pan B. Włos. Celem spotkania była integracja zespołu projektowego, omówienie harmonogramu działań w projekcie, zgłębienie tematu przedsiębiorczości na Łotwie, poznanie systemu edukacji na Łotwie, kultury, życia rodzinnego i wyznaczenie terminu i miejsca kolejnego spotkania . Wiemy już, że od 29 marca 2020 przez tydzień, to nasza szkoła będzie gościła wszystkich naszych partnerów w projekcie.

Facebook
YouTube
Instagram