Nasze liceum od początku istnienia poszerza swoją ofertę edukacyjną, współpracując z uczelniami wyższymi oraz stwarza uczniom jak najlepsze warunki do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin nauki. Dzięki staraniom dyrekcji oraz nauczycieli uczniowie mogą uczestniczyć w wielu wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni zarówno na terenie szkoły jak i w salach wykładowych uczelni wyższych. Obecnie posiadamy porozumienie o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Politechniką Opolską. Poprzez zajęcia , prowadzone przez pracowników naukowych uczelni, zapewniona zastała uczniom wysoka jakość kształcenia, dzięki stosowaniu najlepszych rozwiązań w sferze organizacji i realizacji procesu nauczania.

Uczniowie stają się bardziej świadomi znaczenia nauki w planowaniu ich dalszej kariery zawodowej, co przyczynia się do osiągnięcia przez nich sukcesów edukacyjnych oraz rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

Facebook
YouTube
Instagram