DYREKTOR  
mgr Włos Ewa biologia
   
WICEDYREKTORZY  
mgr Rogoża Ewa j. polski 
mgr Dąbrowska-Kelniarz Alicja matematyka
   
KADRA PEDAGOGICZNA  
mgr Bajer Joanna logopeda
mgr Baldy Iwona j. polski
mgr Baran Ewelina nauczyciel wspomagający
mgr Bartnik Alina edukacja wczesnoszkolna
mgr Bartosik Joanna chemia
mgr Bezpałko Anna nauczyciel wspomagający
mgr Broniszewska-Bator Justyna j. angielski
mgr Brus Maciej wychowanie fizyczne
mgr Bugajska-Kopaniecka Katarzyna biologia, geografia, przyroda
mgr Bysiec Emilia j. niemiecki
mgr Chałubiec Justyna edukacja wczesnoszkolna, j. angielski
mgr Dłubak Joanna matematyka
mgr Dłubak Sylwia j. angielski
mgr Domagała Monika chemia
mgr Dzięgiel Bożena chemia
mgr Gajewska Alina technika, informatyka, matematyka
mgr Gizler Agnieszka j. polski
mgr Głuszko-Poterałowicz Elżbieta kierownik świetlicy
mgr Herszel Michał muzyka
mgr Jaśkiewicz Dariusz wychowanie fizyczne
mgr Jóźwiak-Głowacka Alicja matematyka
mgr Kania Alicja religia, wdż
mgr Kelniarz Mirosław informatyka
mgr Kiepura Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
mgr Kopaniecki Marcin j. angielski, informatyka
mgr Kozera Patrycja j. angielski
mgr Kubicz Artur, OFMCap religia
mgr Kuliga Dominika psycholog
mgr Kunicka Anna j. polski
mgr Kwiatoń-Czernik Beata historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Latko Grzegorz religia
mgr Łęczyńska Franciszka matematyka
mgr Łobos-Jastrzębska Barbara j. niemiecki
mgr Łukowska Renata edukacja wczesnoszkolna
mgr Łuszczyński Arkadiusz wychowanie fizyczne
mgr Malicka Kamila edukacja wczesnoszkolna
mgr Mierzwiak Katarzyna historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mioska-Hury Bernadeta j. niemiecki
mgr Mleczkowski Krzysztof, OFMCap religia
mgr Mozgawa Krzysztof j. polski, j. rosyjski
mgr Mrozek Grażyna edukacja wczesnoszkolna
mgr Napieraj Anna j. polski
mgr Niedziałek-Jungowska Bogumiła j. polski
mgr Nita Anna religia
mgr Nowak Aneta j. angielski
mgr Nowak Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Ossolińska-Olszyńska Marzanna biblioteka
mgr Pawlikowski Piotr matematyka
mgr Pizuńska Dorota edukacja wczesnoszkolna
mgr Podolak Cecylia matematyka
mgr Poparda Monika fizyka, matematyka
mgr Rychel Bożena technika, wychowanie fizyczne
mgr Sęk Anna pedagog, wychowanie fizyczne
mgr Siarka Anna wychowanie fizyczne
mgr Siarka Katarzyna pedagog, pedagog specjalny
mgr Sikora Anna logopeda, j. polski
mgr Sobik Bożena edukacja wczesnoszkolna
mgr Staszewska Magdalena nauczyciel wspomagający
mgr Staszewski Krzysztof  j. polski, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tandejko Maria edukacja wczesnoszkolna
mgr Tymczyszyn Maria zajęcia artystyczne
mgr Tymkiewicz Beata matematyka
mgr Tyszkowska Beata j. angielski
mgr Usowa Lena j. angielski
mgr Welc Henryk historia, wos, hit
mgr Wesołowska Anna chemia, biologia
mgr Wesołowska Elżbieta historia
mgr Wider Małgorzata pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Włos Bogusław geografia, j. angielski
mgr Woźniak Dorota historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zagaja Magdalena wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający
Skip to content