Organizacja konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły w czasie nauki zdalnej.

Aneks do dokumentu „Procedury obowiązujące w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”. Maturzyści oraz uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mają możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły. Konsultacje odbywają się tylko z przedmiotów egzaminacyjnych. Chęć wzięcia udziału w konsultacji uczeń…

Continue Reading

Procedury działania Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Wołczynie w okresie pandemii

Ze względu na zalecany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). Ustala się następujące procedury dla czytelników: Biblioteka Szkolna jest otwarta wg harmonogramu konsultacji z…

Continue Reading

Zarządzenie dyrektora dotyczące organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół w Wołczynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ZARZĄDZENIE DYREKTORA  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W WOŁCZYNIE Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ,  ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA PODSTAWIE  ART. 30 B USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE.    Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącemu informację…

Continue Reading
Facebook
YouTube
Instagram