W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują nst. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II:
    • 31.10.2019, 2-3.01.2020, 12.06.2020 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
    • 21-23.04.2020 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  • Liceum Ogólnokształcące:
    • 31.10.2019, 2-3.01.2020, 12.06.2020 – uwzględniono potrzeby społeczności lokalnej
    • 4-6.05.2020 – egzamin maturalny – część pisemna