List Dyrektora Zespołu Szkół do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 26 czerwca to ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020 . Był to wyjątkowy rok ze względu na panująca pandemię koronawirusa i w związku z tym dzień zakończenia roku szkolnego będzie wyglądał inaczej. Odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami w klasach oraz w auli zgodnie z harmonogramem. Pragnę przypomnieć Państwu o obowiązujących ograniczeniach…

Continue Reading

Rozpoznaj nauczyciela

W dniach 26-31 maja 2020 r. odbył się konkurs pt.: „Rozpoznaj nauczyciela (lub jego mamę) na fotografii z dzieciństwa”. Pomysł zrodził się już na początku roku szkolnego, na jednym ze spotkań Samorządu Uczniowskiego. Chcieliśmy wprowadzić trochę humoru na ostatni miesiąc nauki. Niestety (w związku ze zdalnym nauczaniem) odbyło się inaczej niż planowaliśmy, lecz finalnie wyszło…

Continue Reading

Procedury działania Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Wołczynie w okresie pandemii

Ze względu na zalecany okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). Ustala się następujące procedury dla czytelników: Biblioteka Szkolna jest otwarta wg harmonogramu konsultacji z…

Continue Reading

PROCEDURY ORGANIZACJI BEZPIECZNYCH ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ W WOŁCZYNIE ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w…

Continue Reading

Wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie

          Uczniowie II LO 14 maja 2020 r. wraz z wychowawczynią brali udział w wirtualnej wycieczce do Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajęcia nosiły tytuł ,,Młoda Polska”. Zaczęło się od przedstawienia i ustalenia „z którego Wołczyna jesteście”. Okazuje się, że jest też Wołczyn na Wschodzie. Pani była bardzo dobrze zorientowana i znała…

Continue Reading

Jan Paweł II – 100 rocznica urodzin

Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo! Z okazji przypadającej 18 maja 2020 roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły, zachęcamy serdecznie do oglądnięcia wystawy pt. „Karol Wojtyła. Narodziny” przygotowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II, którą zamieścimy w kolejnym artykule. W obliczu panującej w naszym kraju pandemii i braku…

Continue Reading

Majowe święta

Przed nami dni, które są szczególnie ważne w historii Polski. Będziemy je obchodzić inaczej – osobno. Ważne, że pamiętamy! Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? 1 Maja kojarzy nam się z PRL-em, kiedy był t0 bardzo uroczysty dzień i uczestniczono w obchodach obowiązkowo. Jest to Międzynarodowy Dzień Pracy, a rodowód tego święta sięga…

Continue Reading

Wycieczka online klasy II LO do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Wycieczka mimo wszystko Nawet podczas kwarantanny i w trudnych czasach nasi licealiści chętnie rozwijają się w aspektach kulturowych. 24 kwietnia 2020 r. klasa II LO uczestniczyła w wycieczce on-line do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Tak naprawdę były to warsztaty pt. „Jak pięknie się różnimy?”, czyli temat bardzo wychowawczy. Edukatorka z Polin rozmawiała z nami…

Continue Reading

Nasi maturzyści już zakończyli rok szkolny – gratulujemy wszystkim!

  Z wielka satysfakcją informujemy, iż wszyscy uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie ukończyli szkołę. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2019/2020 Złotą Statuetką Glorii  SCIENTIA uhonorowani zostali Mateusz Łężny – średnia ocen 5,50 Dagmara Andrzejko – średnia ocen 5,33   Srebrną Statuetką Glorii  SCIENTIA uhonorowani zostali Małgorzata…

Continue Reading