W szkole realizowane są projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W bieżącym roku szkolnym szkoła rozpoczęła realizację dwuletniego międzynarodowego  projektu współpracy szkół w ramach programu ERASMUS+ (kliknij tutaj)