Nasze Liceum zostało zakwalifikowane do projektu pn. Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża! – jest to program, który zakłada wyposażenie liceów ogólnokształcących, a przede wszystkim nauczycieli biorących udział w tym projekcie, w nowoczesne narzędzia do zdalnej i atrakcyjnej nauki. Każdy nauczyciel będzie mógł skorzystać ze szkoleń realizowanych przez kadrę Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
W tym tygodniu otrzymaliśmy już sprzęt wraz z odpowiednimi licencjami, który będzie wykorzystywany przez nauczycieli biorących udział w tym przedsięwzięciu, a niebawem rozpoczną się również szkolenia.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego oraz Regionalnemu Zespołowi Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu za możliwość wzięcia udziału w tym projekcie.