I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się  zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy
I woła o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie –
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.
M. Hemar Katyń

 

Po raz  kolejny 13 kwietnia obchodzimy w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i chociaż od  zbrodni sowieckiej minęło 81 lat, a 30 od rozpadu ZSRR, historycy ciągle odkrywają nowe fakty związane z tym tragicznym wydarzeniem. O oficerach polskich zamordowanych w Katyniu dowiedzieliśmy się z niemieckiego komunikatu radiowego 13 IV 1943 r. W 1990 r. zostały  dopiero ujawnione miejsca spoczynku jeńców Starobielska i Ostaszkowa, zamordowanych i pochowanych w okolicach Miednoje w Rosji i Charkowa na Ukrainie. Do dziś jednak nie jest znane miejsce ukrycia zwłok ok. 3 800 ofiar przetrzymywanych w więzieniach na Zachodniej Białorusi. Wciąż nie znamy także imion i nazwisk wszystkich zamordowanych, a ich ciała wciąż spoczywają w bezimiennych mogiłach. Łącznie Rosjanie zamordowali w 1940 r. ok. 22 tys. polskich oficerów. Pamiętajmy o nich!