1 września w godzinach popołudniowych w auli odbyło się wyjątkowe spotkanie pani Ewy Włos – dyrektor szkoły oraz przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych w osobach pana wicestarosty Lesława Czernika i wiceburmistrza Bogusława Adaszyńskiego inaugurujące nowy rok szkolny. Tegoroczne rozpoczęcie było nietypowe z powodu obostrzeń wynikających z walki z koronawirusem. Nie mogliśmy – zgodnie z tradycją – wspólnie celebrować tego święta, witać nowych i starszych uczniów i cieszyć się z powrotu do szkoły. Mając na uwadze wytyczne związane z bezpieczeństwem pracowników i uczniów, dyrektor szkoły postarała się jednak, aby początek roku stał się choć trochę wyjątkowym dniem zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych liceum. Był to również szczególny dzień dla tegorocznych maturzystów, gdyż impreza inaugurująca początek roku była także okazją do podsumowania osiągnięć oraz wręczenia statuetek Glorii absolwentom szkoły, którzy odnieśli sukcesy w roku szkolnym 2019/2020.

Zgodnie z tradycją kilka słów w przemówieniu końcowym do młodszych kolegów skierował najlepszy uczeń klasy kończącej naukę w LO – Mateusz Łężny, życząc im wytrwałości, umiejętności organizacji czasu oraz tego, co najważniejsze – pielęgnowania relacji ze znajomymi i przyjaciółmi. Szczególne osiągnięcia Mateusza to otrzymanie: stypendium Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Burmistrza Wołczyna dla Prymusa Szkoły, Superglorii za zdobycie tytułu finalisty XLVI Olimpiady Geograficznej, Złotej glorii za bardzo dobre wyniki w nauce, Pochwały Dyrektora za aktywny udział w imprezach ogólnoszkolnych i środowiskowych, akademiach i uroczystościach oraz stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Pozostali uczniowie, którzy otrzymali nagrody: Dagmara Andrzejko – Złota gloria oraz stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; Julia Mendel, Aneta Pasierbska, Igor Męcfel, Małgorzata Betkier oraz Dagmara Wider – Srebrna gloria za bardzo dobre wyniki w nauce oraz Jan Martyniszyn – Pochwała Dyrektora Szkoły za aktywny udział w imprezach ogólnoszkolnych i środowiskowych oraz akademiach i uroczystościach.

Oprócz życzeń sukcesów, wytrwałości, odkrywania pasji od Mateusza, pani dyrektor i zaproszonych gości pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki.

Facebook
YouTube
Instagram